Ungdomsudvalget

Haderslev Sejl-Clubs ungdomsafdeling har som målsætning, at lære børn og unge at sejle, at give dem færdigheder og lyst til at deltage i kapsejlads og styrke deres sociale udvikling.

Færdighederne på vandet søges opnået ved kvalificeret undervisning, som skal give børnene tryghed og glæde ved at sejle. I den videre udvikling tages hensyn til både alsidighed og det sportslige aspekt. Det sociale miljø skabes af forældre, trænere og børn i forening med engagement og motivation for at give børnene trygge rammer at udvikle sig i.

Ungdomsudvalgsformanden er medlem af HSC´s jollepladsudvalg ved Haderslev Søsportscenter, samt mødeindkalder for møder i Jollepladsudvalget.

Ungdomsudvalget arrangerer kapsejladser og stævner – både på Haderslev Dam, på Haderslev Fjord, og ved stævner i andre sejlklubber,  til gavn og glæde for ungdomssejlerne.

Ungdomsafdelingens aktiviteter m.m. findes på siden Jollesejlere Ungdom.

På ungdoms afdelingens vegne – Nicolai Ebbesen

Ungdomsudvalg
Nicolai Ebbesen
+45 22 97 45 20
ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk