Sejludvalget

Sejludvalget har ansvaret for alle klubbens sejladsorienterede aktiviteter og planlægger og afvikler fælles ture og evt. kapsejladser for klubbens medlemmer, såsom Blå Bånd, Pinseture mv.

Sejludvalget er også arrangør af den årlige cykeltur “Tour de Haderslev”.

Kapsejladser og stævner som vedr. jollesejlerne – det være sig både på Haderslev Dam og på Haderslev Fjord – arrangeres af ungdoms- og jollesejlerne selv.

Sejludvalg
Christian Lageri-Schmidt
+45 40 54 11 48
sejludvalg@haderslevsejlclub.dk

Kasserer
Lars Stryhn Poulsen
+45 21 24 76 30
kasserer@haderslevsejlclub.dk

Udvalgsmedlem
Bjarne Winther
Seniorudvalget, samt udlevering af nøgler.
+45 20 40 93 49
bw@haderslevsejlclub.dk

Udvalgsmedlem
Bent Christensen
+45 24 60 09 50
marianne-bent@youmail.dk