Regler for klubhus udlejning

Klubhuset kan lejes af betalende aktive og tidligere aktive medlemmer der er overgået til passivt medlemskab.

Klubbens egne aktiviteter har fortrinsret før udlejning. Dog sådan at er klubhuset udlejet, har det første prioritet. Anmodning om leje af klubhuset skal ske til klubhusudvalget. Se nederst på siden.
Klubhus reservation kan ske i indeværende år og max. 2 år frem i tiden, og sker ved at udfylde og indsende en anmodning om ønsket lejemål.

Klubhusudvalget kan kræve besked om udlejningens formål og samtidig frasige lejemålets indgåelse.
Lejeren af klubhuset skal være til stede under lejemålet, og er ansvarlig for at lejen af lokalet forløber på en ordentlig måde med hensyntagen til andre i området. Høj musik eller anden støj må ikke genere omkringboende samt både og mobilhomes. Der må ikke spilles musik uden for lokalerne.
Lejeren af klubhuset er økonomisk ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, som måtte opstå ifm. udlejningen, med mindre at det skyldes almen slitage. Spørgsmålet herom afgøres suverænt af klubhusudvalget.

Der er 3 muligheder for at leje klubhuset:

  1. Udlejning – til f.eks. familiefest, fødselsdag og konfirmation pris 1725 kr.
  2. Udlejning – enkeltstående dage arrangementer hverdage pris 1200 kr.
  3. Udlejning – til mindesamvær pris 525 kr.

Ad. Pkt. 1.
Udlejningen gælder normalt fra kl. 0800 til efterfølgende dag kl. 1500. Alt skal være ryddet efter kl. 1500.
Ved konfirmationer, barnedåb og lignende arrangementer der afholdes fra middagstid, kan lokalet stilles til rådighed til borddækning og lignende fra dagen før fra kl. 1600. Dette skal aftales i hvert enkelt tilfælde, og skrives på booking blanketten under bemærkninger.
Ad. Pkt. 2.
Ønskes lokalet lejet til enkeltstående arrangementer på hverdage, kan dette lade sig gøre for 1200 kr. uden forudgående rengøring. Alt under forudsætning af at medlemmet/lejeren deltager i arrangementet.
Ad. Pkt. 3.
Lokalet kan også lejes af medlemmer og pårørende til afdøde medlemmer til et Mindesamvær. Prisen for dette 525 kr. som dækker rengøring efter arrangementet.

Du booker klubhuset ved at sende en mail, se nedenfor.
Når anmodningen er behandlet af klubhusudvalget, sender de en e-mail retur med besked om udlejningen er OK.

Beløbet for lejen betales senest 30 dage før lejedato, dog ikke ifm. Mindesamvær – her betales 3 dage før.

OBS! Konstateres der fejl og mangler kontaktes klubhusudvalget via sms eller e-mail.

Der er rygning forbudt i klubhuset.
Klubhuset skal afleveres opryddet og rengjort. Borde og stole sættes på plads. Sørg for at huset er sikret, når det forlades, herunder påse at lys, kaffemaskiner og elektriske installationer og lignende er slukket og at døre og vinduer er lukkede.

HUSK: Din egen chip kan ikke anvendes i forbindelse med udlejning, brug den udlejnings chip du får udleveret.

Se alle lejebetingelser her.

Bookingskema

Med venlig hilsen – Klubhusudvalget.

Haderslev januar 2021.