Miljøministeriet har indført nye lovkrav, som er gældende fra 2022. De handler kort sagt om, at vi skal handle ansvarligt, når den gamle bundmaling skal fjernes fra vore både. Det er medlemmernes eget ansvar at overholde loven.

I HSC arbejder vi på at være på forkant med lovgivningen. Vi opfordrer derfor vore medlemmer – allerede fra denne sæson – til at udvise god praksis.

  • God praksis er følgende:
  • Undgå spild og afskrab
  • Afskrab fjernes, det gøres bedst med klubbens udstyr
  • Kemikalier og vådslibning ikke tilladt
  • Brug klubbens støvsuger

Sandblæsning/svirpning skal anmeldes til Haderslev kommune.

En mere udførlig beskrivelse af God Praksis kan læses i folderen fra FLID: Skærpede krav til påføring og fjernelse af bundmaling

Man er også velkommen til at kontakte miljøministeriet, att. Birgitte Skou Cordua 72544000 eller mst@mst.dk for yderligere oplysninger.

 

Haderslev Sejl-Club har indkøbt relevant udstyr, som består af følgende:

  • Støvsuger, skrabejern, excentersliber og slibepapir.
  • Udstyret kan lejes for 50 kr. pr dag, og slibepapir koster 10 kr./stk.
  • Udstyret kan reserveres hos vores pladsmand Heinrich Jespersen, mob.tlf. 6175 8658. Pladsmanden står for udlevering og modtagelse af udstyret.

Lejen og forbrugt materiale betales via Mobilpay 531613.

Med venlig sejlerhilsen

Jeppe Friis, Næstformand