Kontingenter

Kontingenter uden bådÅrligt
Aktivt kontingentkr. 1.000,00
Aktivt kontingent (midlertidig uden båd) #1:kr. 1.000,00
Passivt kontingentkr. 300,00
Ung senior (18-25 år)kr. 600,00
Junior (indtil 18 år)kr. 500,00
Familie A (voksne)kr. 300,00
Familie B (børn)kr. 200,00
Medlemskab efter 1. juli (½ kontingent)kr. 500,00

Kontingenter med båd: (indbetalt broindskud - IKKE muligt for nye medlemmer)Årligt
Broplads inkl. aktivt kontingent, vinteropbevaring og 2 x kranløft inden for de ordinære søsætnings- og optagningsperioder.
< 2,5 mkr. 3.200,00
2,5 - 2,99 mkr. 3.400,00
3 – 3,49 mkr. 3.800,00
3,5 – 4 mkr. 4.000,00
> 4 mkr. 4.200,00

Kontingenter med båd: (uden indbetalt broindskud)Årligt
Bropladsleje inkl. aktivt kontingent, vinteropbevaring og 2 x kranløft inden for de ordinære søsætnings- og optagningsperioder
< 2,5 mkr. 7.200,00
2,5 - 2,99 mkr. 7.600,00
3 – 3,49 mkr. 8.000,00
3,5 – 4 mkr. 8.400,00
> 4 mkr. 8.800,00
Venteliste til bropladsleje inkl. passivt kontingentkr. 400,00

Modulopbygning af øvrige priser: (kræver aktivt medlemskab) Årligt
Vinteropbevaring på land/i vand inkl. 2 x kranløft inden for de ordinære søsætnings- og optagningsperioder #2:
< 2,5 mkr. 2.200,00
2,5 - 2,99 mkr. 2.400,00
3 – 3,49 mkr. 2.600,00
3,5 – 4 mkr. 2.800,00
> 4 mkr. 3.000,00

Bropladsleje gælder fra søsætning til optagning (kræver aktivt medlemskab) Årligt
Vinteropbevaring på land/i vand inkl. 2 x kranløft inden for de ordinære søsætnings- og optagningsperioder #2:
< 2,5 mkr. 4.000,00
2,5 - 2,99 mkr. 4.200,00
3 – 3,49 mkr. 4.400,00
3,5 – 4 mkr. 4.600,00
> 4 mkr. 4.800,00

Sommeropbevaring på pladsen #3: (kræver aktivt medlemskab) Årligt
Vinteropbevaring på land/i vand inkl. 2 x kranløft inden for de ordinære søsætnings- og optagningsperioder #2:
< 2,5 mkr. 1.800,00
2,5 - 2,99 mkr. 2.000,00
3 – 3,49 mkr. 2.200,00
3,5 – 4 mkr. 2.400,00
> 4 mkr. 2.600,00
Parkering af tom bådvogn (Sommer eller vinter)kr. 200,00
Kranløft: Medlemmer - ekstra kranløft (uden for de ordinære søsætnings- og optagningsterminer)kr. 250,00
Havaristerkr. 500,00
Andrekr. 1.500,00
Standplads efter kranløft (14 dage fri, herefter dagspris i overensstemmelse med bådens bredde)
Brug af mastekran uden aktivt kontingent/gæstesejlerekr. 300,00

Jolleplads ved Søsportscentret: (kræver aktivt medlemskab) Årligt
1 jolleplads, HSC's jolleplads, Haderslev Søsportscenterkr. 200,00

#1: Både ved indbetalt broindskud og uden indbetalt broindskud, men p.t. ikke har båd, kan man vælge kun at betale aktivt kontingent kr. 1000,- og bibeholde retten til en bådplads.

Man overgår herefter på venteliste med første prioritet til ny broplads, når der bliver en plads ledig.

Hvis man vil sikre, at en broplads er ledig ved anskaffelse af ny båd, skal man fortsat vælge “Kontingenter med båd: (indbetalt broindskud)” eller ”Kontingenter med båd: (uden indbetalt broindskud)”, hvor bropladslejen inkl.. aktivt kontingent, vinteropbevaring og 2 x kranløft afhænger af bådbredden.
 
#2: Vinteropbevaring gælder vinterperioden fra første officielle optagningsdato til sidste søsætningsdato.
 
#3: Opkrævning for sommeropbevaring vil blive udsendt umiddelbart efter sidste søsætningsdato.
 
Vedtaget på Generalforsamlingen 23. november 2019