Mindeord over vore tidligere sejlkammerater

Poul Brix

Mindeord Poul Brix

Vores medlem Poul Brix døde efter længere tids sygdom og blev bisat fra Haderslev Domkirke 16. januar 2021. Poul fik sin uddannelse som ingeniør i Sønderborg og arbejdede i mange år, først ved Kolding Fjernvarme og siden ved Arkil.
Poul og Mette flyttede til byen for en halv snes år siden og de fik en LM 24 og blev medlemmer af klubben. Efter at Poul blev syg solgte de båden, men de kom jævnligt ned på havnen og fulgte med i livet. Man så dem altid tæt sammen og de stod også lige foran deres guldbryllup. Det blev ikke til noget og i kirken stod Mette også frem og sagde, at i denne tid kunne der ikke afholdes mindesamvær og takkede de mange der fulgte.

På bestyrelsens vegne
Jeppe Friis

Martin Trans

Martin Trans ”gik fra borde 4. august 2020

Det er med sorg, at vi tirsdag d. 4. august 2020 modtog beskeden om, at Martin Trans ”gik fra borde” natten mellem mandag og tirsdag.

Martin har gennem nogen tid døjet med vejrtrækningsproblemer som betød, at han med mellemrum måtte tage sig en lille hvilepause.

I HSC har vi lært Martin at kende, som et meget hjælpsomt menneske. Det kom særligt til udtryk, når der skulle foretages vedligehold og reparationer af HSC´s klubhus og øvrige bygninger. Her øste Martin af sine faglige kompetencer, som faglært tømrer. Martin stod bl.a. for arbejdet med den nye del af terrassen vest for klubhuset, hvor flagmasten er blev flyttet til.

Også når der manglede en hjælpende hånd som brovagt, meldte Martin sig beredvilligt sammen med hustruen Grete.

Flaget blev sat på halv mast på HSC`s flagmast i tirsdags.

Vore tanker og medfølelse går til familien.

Æret være Martins minde.

På bestyrelsens vegne
Benny Skødt-Rasmussen, sekretær Haderslev Sejl Club

Ib Hauge Nielsen

Ib Hauge Nielsen er, efter nogen tids sygdom, afgået ved døden.

Det er med stor sorg, at vi endnu en gang inden for ganske kort tid, må sende en meddelelse om et af vore mangeårige medlemmers død.

Det er vort mangeårige medlem Ib Hauge Nielsen, som efter nogen tids sygdom, er afgået ved døden d. 22. juli 2019.
Der blev flaget på halvmast da vi modtog den sørgelige besked.

Ib Hauge Nielsen var bl.a. kendt for sit store engagement med opstarten af Man-O-War jollen i Danmark.
I 1978 indkøbte han hele 32 stk. som blev importeret fra England. På et tidspunkt var der hele 34 Man-O-War joller på Haderslev Dam.

I 2015 deltog den dengang 74-årige Ib Hauge Nielsen i DM for Man-O-War joller. Den fremskredne alder til trods, præsterede Ib at sejle fra alt og alle, og vandt samtlige sejladser og dermed DM. I den forbindelse udtalte Ib, at man godt kan være lidt stiv i ryggen og øm i knæene, når man skal ned i jollen. Men – det mærker man ikke når man sejler. Til gengæld værker det i hele kroppen dagen efter. Ib sejlede også i de senere år med stor begejstring i sin Man-O-War jolle på Haderslev Dam.

Udover sejlsporten havde Ib også en passion for flyvning i de mindre ultralette fly, hvor han var tilknyttet flyvepladsen i Kabdrup lige uden for Haderslev.

Ib Hauge Nielsen bliver begravet fra Assistentkirkegårdens Kapel, Hørgårdsvej i Haderslev, onsdag d. 31.juli 2019, kl. 14.00.

Æret være Ib Hauge Nielsen’s minde. 

På bestyrelsens vegne
Benny Skødt-Rasmussen, sekretær Haderslev Sejl Club

Egon Ravn

Mindeord om Egon Ravn, Haderslev

Lørdag d. 13. juli 2019 gik vort mangeårige medlem, tidligere formand og æresmedlem Egon Ravn fra borde.

Han var i sine yngre år en dygtig kapsejler, og med sine knap 93 år, havde Egon til det sidste sin gang i Haderslev Sejl Club. Han gik næsten dagligt sine ture forbi både sejlklubben og X-yacht. Hver onsdag i vinterhalvåret deltog han i møderne i seniorklubben, og i sommerhalvåret deltog han hver onsdag i samværet i “Onsdagsgrillen”.Egon havde ikke sejlerblodet fra fremmede. Både hans far og bedstefar elskede hav og vand. Han voksede op på Skibbrogade i Haderslev, og boede de sidste mange år på Sydhavnsvej, hvorfra han dagligt nød udsigten over Haderslev Havn.

Sejlads og sejlsport har altid været Egon Ravns helt store hobby. Han startede med at sejle i forskellige jolletyper, bl.a. Flying Dutchman og BB-jolle. Han har deltaget i cirka 1000 kapsejladser i forskellige bådtyper, og gennem årene som elitesejler, er det blevet til mange flotte præstationer og præmier.
En præstation var Egon Ravn dog særlig stolt af.
Det var da han sejlede i Flying Dutchman, at han var tæt på at kvalificere sig til OL i Rom i 1960. Det lykkedes desværre kun næsten, idet han blev nummer to – en placering som Egon ofte mindedes med stolthed.Senere blev jollerne skiftet ud med kølbåde af forskellig slags. Mest kendt er Egon nok for årene i folkebåden, hvor han sejlede rigtig mange kapsejladser, både i Danmark og i Tyskland. I ni år var Egon tilmed formand for Dansk Folkebådsklub.

Æresmedlemskaber i Dansk Folkebådsklub og i Haderslev Sejl-Club.

Udover formandskabet i Dansk Folkebådsklub, har Egon Ravn også været aktiv i bestyrelsesarbejdet i både Haderslev Sejl-Club og på landsplan. I seks år sad han således i Dansk Sejlunions hovedbestyrelse.

Regionalt var han sekretær for Jysk Sejlunion i ti år, og lokalt var Egon formand for Haderslev Sejl-Club i seks år. Det var i slutningen af 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne. Dertil kommer, at han i knap 20 år var formand for sejlklubbens sejlerudvalg.

Antallet af år på de forskellige poster må dog ikke stå alene. Egon Ravn har altid udfyldt sine poster på bedste vis, med en god og solid indsats, som er blevet påskønnet hvor han end kom.

Egon Ravn var således æresmedlem af både Dansk Folkebådsklub og Haderslev Sejl Club.

Æresmedlemskaberne betød meget for Egon Ravn, det var en fin anerkendelse at få fra sejlerkammeraterne.

Æret være Egon Ravn´s minde.

På bestyrelsen for Haderslev Sejl-Clubs vegne
Benny Skødt-Rasmussen, Sekretær.

Sonja Jenny Jensen

Vort medlem Sonja Jenny Jensen er gået bort.

Det er med stor sorg, at vi erfarer, at ”røde Sonja” ikke er her mere.Jeg har kendt Sonja, siden vi startede i skolen og siden blev juniormedlemmer af Haderslev Sejl-Club. Sonja var meget engageret og blev hurtigt en dygtig sejler både på kapsejladsbanen og på tursejlads. Siden blev hun uddannet som Danmarks første kvindelige matros – noget helt usædvanligt dengang.

Livet var hårdt ved Sonja, men hun bevarede sin glæde ved at sejle og var altid meget hjælpsom både ved mastekranen og ved bakstørnen i køkkenet. Således vil de fleste medlemmer bevare mindet om Sonja som det gode medlem hun var.

Bisættelsen findes sted fra Hospitalskirken torsdag d. 10. januar 2019, kl. 11.00.

Æret være Sonjas minde.

På vegne af HSCJeppe Friis, næstformand

Bent Geiken

Bent Geiken er afgået ved døden.

Vort ærede medlem gennem mange år, Bent Geiken, er efter længere tids sygdom afgået ved døden, 79 år gammel.Bent var en ivrig og dygtig sejlsportsmand og en udadvendt personlighed, der gennem sejlsporten og rejser, formåede at skabe en indholdsrig tilværelse for sig og sin familie.

Med sit gode humør og aktive engagement prægede han klublivet i Haderslev Sejl Club i en yderst positiv ånd. Han var i adskillige år klubbens kasserer og nød megen respekt blandt medlemmerne, hvilket gav sig udslag i et stort fremmøde af klubkammerater ved bisættelsen fra Starup Kirke og efterfølgende sammenkomst i klubhuset, fredag den 6. marts 2015.

Bent efterlader hustruen Margit, der stadig er aktiv i HSC,  og voksne børn.

Æret være Bents minde.

Asger SorgenfriSekretær HSC

Børge Jørgensen

Børge Jørgensen er afgået ved døden.

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse om, at vort tidligere aktive medlem Børge Jørgensen er afgået ved døden lørdag den 7. april, 83 år gammel.

Børge Jørgensen, der var udlært tømrer og siden blev ingeniør, byggede selv sin folkebåd ”Playboy” sidst i 60’erne, selv om han aldrig tidligere havde sejlet.

I 1977 købte han ”Pas Sais”, en glasfiber folkebåd med sejlnr. 666.

Flere af klubbens nuværende medlemmer har sejlet kapsejlads med ham, og sammen har de bl.a. deltaget i Kielerwoche.

Bisættelsen finder sted fra Hertug Hans Kirke fredag den 13. april kl. 14.

Æret være Børge Jørgensens minde.

På Haderslev Sejl-Clubs vegne

Carsten Mikkelsen – formand

Gerhardt Deichgräber

Gerhardt Deichgräber er afgået ved døden.

Det var med stor sorg, vi 23. juni 2013 modtog meddelelse om at vort medlem Gerhardt Deichgräber, efter længere tids sygdom er afgået ved døden.Bisættelsen finder sted torsdag, den 27. juni kl. 1100, fra Hertug Hans Kirke.

Det var familiens ønske, at gamle sejlervenner via denne meddelelse, skulle have mulighed for, at følge Gerhardt på den sidste rejse og efterfølgende deltage i en lille mindehøjtidelighed på Harmonien.

Vore tanker og medfølelse går til familien.

Ære være Gerhardt Deichgräber minde.

På Haderslev Sejl-Clubs vegneAsger Sorgenfri – Sekretær

Henrik Outzen

Henrik Outzen er afgået ved døden

Det er med stor sorg, at vi i dag har modtaget meddelelse om, at vort mangeårige medlem Henrik Outzen er afgået ved døden og vore tanker og medfølelse går til Henriks familie og venner.

Ære være Henrik Outzens minde.

På Haderslev Sejl Clubs vegneClaus Persson – formand

Martin August Pridgal

Martin August Pringal er afgået ved døden.

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse om at vort medlem Martin Pringal er afgået ved døden i torsdags og vore tanker og medfølelse går til familien.Martin Pringal var medlem af HSC siden 2006 og vor havnemester Lars Knudsen som var den person i klubben som havde den nærmeste kontakt med Martin har ønsket at fremkomme med følgende beskrivelse til minde om Martin.

Martin kom til Haderslev Sejl-Club med en Saga 27 fra Sønderborg og havde ikke sejlet før, men var meget glad for sin båd.

Han spurgte mig til råds om forskellige ting vedrørende sejlads. Vi fik nogle gode samtaler om forskellige ting vedrørende det at have båd og nyde søsporten.

På det seneste har Martin ikke været så meget ved sin båd, men vi havde en aftale om, at jeg en gang imellem så lidt til båden.

Martin så frem til en ny sæson med båden i vandet og nogle ture på fjorden, men skæbnen ville det anderledes og han gik bort inden dette kunne gå i opfyldelse.

Ære være Martin August Pringals minde.

På Haderslev Sejl-Clubs vegneLars Knudsen – havnemester

Claus Persson – formand

Poul Erik Albret

Poul Erik Albret er afgået ved døden.

Det er med stor sorg, at vi i dag har modtaget meddelelse om at vort medlem Poul Erik Albret efter længere tids svær sygdom er afgået ved døden og vore tanker og medfølelse går til familien.Poul Erik var medlem af HSC i en menneskealder og var i 2 perioder formand for klubben og deltog altid flittigt i frivilligt arbejde samt til klubbens sociale arrangementer sammen med sin kone.

Poul Erik sejlede flittigt hele sit liv bl.a. i folkebåd og deltog til det sidste i seniorklubbens ugentlige formiddagsarrangementer.

Det er et stort tab for mange af os i klubben som lærte Poul Erik at kende som et positiv og hjælpsomt medlem, som på trods af sin sygdom stadig blev ved med at komme i klubben.

Ære være Poul Erik Albrets minde.

På Haderslev Sejl-Clubs vegneClaus Persson – formand

Jens Jørn Pedersen

Jens Jørn Pedersen er afgået ved døden

Det er med stor sorg, at vi i dag har modtaget meddelelse om, at vort medlem Jens Jørn Pedersen er afgået ved døden  og vore tanker og medfølelse går til hans kone samt 2 børn.Jens Jørn delagtiggjorde os allerede i 2008 i et medlemsindlæg som kan læses på hjemmesiden under menupunktet “medlemsindlæg” > turberetninger, om sin sygdom og hans sommertogt til Odense med sin båd X-sailor.

Jens Jørn stammer oprindeligt fra Frederikshavn, men blev ansat som lagerchef hos X-Yachts hvor han var ansat indtil sin alt for tidlige død.

Bisættelsen findes sted fra Hospitalskirken på Sønderbro tirsdag den 8. december kl. 14.00.

Ære være Jens Jørn Pedersens minde.

På Haderslev Sejl-Clubs vegneClaus Persson – formand

Mathias Rudbeck

Mathias Rudbeck er afgået ved døden.

Det er med stor sorg, at vi i dag har modtaget meddelelse om, at vort medlem Mathias Rudbeck er afgået ved døden  og vore tanker og medfølelse går til hans familie.Mathias var et skattet medlem af HSC og har i en menneskealder haft sin daglige gang i klubben og været aktiv som klubmåler samt beddingsmand i mange år.

De sidste år har Mathias været hæmmet af dårligt helbred og har ikke været så synlig i klubben som tidligere og vi var alle forberedt på, at hans helbred var skrantende og det har nu betydet at han har fået fred.

Ære være Mathias Rudbecks minde.

På Haderslev Sejl-Clubs vegneClaus Persson – formand

Lars Oggesen

Lars Oggesen “Ogge” er afgået ved døden.

Det er med stor sorg, at vi i dag har modtaget meddelelse om at vort medlem Lars Oggesen efter lang tids svær sygdom er afgået ved døden i går og vore tanker og medfølelse går til hans kone Anneli samt øvrige familie.Lars var et skattet medlem af HSC og har siden 60érne haft sin daglige gang i klubben og havde mange sejlerkammerater, som vil komme til at savne ham.

Lars sejlede  kapsejlads med mange af vore nuværende medlemmer i bl.a. folkebåd i sine yngre dage og tiltog senere flittigt i klubbens arrangementer i sin Maxi 77.

Ære være Lars Oggesens minde.

På Haderslev Sejl-Clubs vegneClaus Persson – formand