Skurlauget

Laugsmedlemmer:

Bjarne Winther
Arbejdsopgaver:

Fører tilsyn med de røde bådskure.
Aflæser elmålere og sørger for afregning med bådeskurejerne i samarbejde med kassereren.