Flagmastelauget

Laugsmedlemmer:

Jørgen Schulz
Jens Autzen
Eigil Jensen
Chresten Struck
Peter Clausen
Marius Terp
Bjørn Due Nielsen
Jens Gjerum
Gitte og Preben Elmelund Mørch

 

Arbejdsopgaver:

Vedligeholder flagmasten og bistår ved flagning
Påtager sig mindre vedligeholdelsesopgaver