Top HSC-Ungdom på Dammen

Sikkerhed.
 

S I K K E R H E D - S I K K E R H E D - S I K K E R H E D

 
Vi lægger i Haderslev Sejl-Club stor vægt på sikkerheden omkring børnenes sejlads.
 

Klubben anser det for at være meget vigtigt at børnene hele vejen igennem får en sund holdning til sikkerhed til søs.

Vi har ikke mange, kun nogle få og til gengæld vigtige sikkerhedsregler:

 • Alle skal kunne svømme mindst 200 meter.
  Klubben afholder, når det er muligt, svømme- og kæntringsprøver for nye sejlere, men i øvrigt forudsætter vi, at forældrene selv er ansvarlige for, at børnene kan svømme.
   
 • Al sejlads foregår med regnings- eller svømmevest.
   
 • Jollerne er synkefri, d.v.s. i stand til i bordfyldt tilstand at bære en voksen person.
   
 • Al træning i klubregi foregår med ledsagelse af mindst en af klubbens instruktørbåde/følgebåde.
   
 • Evt. vintersejlads foregår med sikkerhedsmæssigt forsvarlig beklædning, d.v.s. tørdragt og fiberpels el. lign.

Ref.: Sikkerhed_.pdf

Retur

Opdateret 24-06-2018