Top HSC-Ungdom på Dammen

Brovagt.

Tjansen som brovagt går på omgang mellem forældrene efter et fastlagt skema.

- Se bemandingsplanen.
 

 • Alle trænere har nøgle til sejlrummet, bøjeskur samt omklædningsrummet og vil være behjælpelig med at låse op.
   

 • Brovagten møder op til træningen kl. 16:55.
   

 • Brovagten hjælper med at låse op og trækker begge følgebåde ud så sejlere kan få fat i sejl, sværd og ror.
   

 • De 2 følgebåde udstyres med startnøgle fra nøgleskabet og bøjer efter trænerens anvisning.
   

 • Kontroller benzin (hent om nødvendig på Q8 tankstation – kode til benzinkort oplyses af træner / formand).
   

 • Begge følgebåde søsættes med hjælp fra HJÆLPERE I FØLGEBÅDE – Nedsænk motor i vandet og start den – Kontroller at der er køling på motor (kølevandstråle).
   

 • Vandslange monteres så denne er klar til brug – NB: Der er vandsikring der lukker automatisk for vandet hvis slange lækker, genaktivering af vand inde i teknik skab mellem omklædningsrummene.
   

 • Hjælp til ved søsætning af joller. 
   

 • Under træning tag imod dem der skal ind og tisse eller fryser.
   

 • Hold kontakt til følgebåde via VHF håndholdte radioer.
   

 • Efter træning hjælp til med optagning af joller.
   

 • Koordiner optagning af følgebåde med hjælp fra HJÆLPERE I FØLGEBÅDE. . – OBS Ved optagningen skal alle sejlere og joller være væk fra bro området og færdsel bag følgebådene er strengt forbudt.
   

 • Se efter at alle joller, grej, følgebåde, vandslange mv. er sat på plads.
   

 • Se efter at der ikke ligger ting tilbage i omklædningsrummene.
   

 • Medbring frugt eller kage til skippermødet.
   

 • Tjek at der ikke ligger affald og flyder efter os.
   

 • Sæt VHF radioer til opladning - Luk og sluk overalt.
   

VIGTIG - Er du forhindret i at komme til din brovagt - Sørg da venligst selv for at bytte med en af de andre forældre. TAK FOR HJÆLPEN.

Ref.: _Brovagt_.pdf

 

På ungdomsudvalget vegne
Nicolai

   
Ungdomsudvalg.
Nicolai Ebbesen
+45 22 97 45 20

ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk

 

Retur

Opdateret 22-07-2018