HSC_
Forsvarets skydeområder på søterritoriet (Se skydeområde HALK).

 
Skydetider oplyses ikke på HSC hjemmesider.

Den enkelte sejler er selv ansvarlig for, at indhente tidspunkter for afspærring af skydeområder som til vands bekendtgøres i Efterretninger for Søfarende og i Farvandsefterretninger.

 

Generelle oplysninger

Tidspunkter for afspærring af områderne til vands bekendtgøres i Efterretninger for Søfarende og i Farvandsefterretninger.

Se under skydeøvelser i dag:
http://www.soefartsstyrelsen.dk/AdvarslerEfterretninger/Advarsler/Sider/default.aspx

Reference:
Bekendtgørelse om forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder.

 

Opdateret 19. marts 2017.

Link til forsvarets nye støjportal, hvor man vil kunne se skydeoversigt over samtlige danske skydeterræn.

Annoncering af skydende aktiviteter på skyde- og øvelsesterræner og skydebaner

http://www2.forsvaret.dk/TEMAER/STOEJ-PORTAL/Pages/portalforside.aspx