HSC_
Sjælland Rundt 2018.


Søsætning 2018 er godt i gang, meen...
 
Søsætning for store både er startet d. 14. april 2018 Kl. 09.00.
     - Se de nye søsætningsdatoer for 2018 her
     - Se kranførerplanen her.
 
Der er dog et par enkelte ting vi bør huske hinanden på!

_OBS-1_ - _OBS-2_ - _OBS-3_

Obs-1

_OBS-1_

Ifølge bro/kran og pladsregulativet §4 stk.5 -  skal der altid være 2 mand på
jorden, der har fat i båden ved kranmanøvrer.

Obs-2

_OBS-2_

De mænd og kvinder der arbejder indenfor kranens radius
SKAL BÆRE HJELM

 Du finder hjelmene
i gangen
ved toiletterne.

 
Tegngivning ved kranarbejde.pdf

Her er det Annette Viuff Lauritzen, der bærer en af de sikkerhedshjelme,
som ligger i gangen ved toiletterne. 

 

Arkivfilm 2015

Arkivfilm fra bådoptagning 2015 - før der blev indkøbt hjelme!

Obs-3

_OBS-3_

Og når vi nu er i gang...................

AFFALD må ikke smides i dåsecontaineren, de er til dåser som vi sælger.

Det samme gør sig gældende for flaskecontaineren - INGEN AFFALD.

Brug venligst affaldscontaineren til affald.

Når den nye containergård står færdig, vil der være tydeligt markeret hvor du skal aflevere dit affald, flasker og dåser.

 


  
MED SEJLERHILSEN
  Carsten Mikkelsen

Formand.
Carsten Mikkelsen
Hansborggade 24  1.th.
6100 Haderslev
29 92 28 54
 
 

formand@haderslevsejlclub.dk